O fundacji

Celem Fundacji Rozwiązać Autyzm jest:

  • Wspierać całą rodzinę, a przede wszystkim rodziców tak, by byli w stanie odnaleźć się w trudnej sytuacji jaką jest wychowanie dziecka z autyzmem, prowadzenie terapii oraz przechodzenie kryzysów i konfliktów.
  • Wprowadzać do Polski skuteczne metody terapii dla dzieci z autyzmem.
  • Propagować wiedzę z zakresu autyzmu, rozwoju dziecka, funkcjonowania układu nerwowego poprzez tłumaczenie książek organizowanie szkoleń i seminariów, stworzenie portalu informacyjnego. Chcemy zwiększyć dostępność do wiedzy dla rodzin dzieci z autyzmem jak i profesjonalistów.

Na naszych stronach prezentujemy nieznane dotąd w Polsce metody terapii i pracy z dziećmi z autyzmem. Fundacja Rozwiązać Autyzm nie jest związana z instytucjami, które prezentowane metody stworzyły.

Zarząd Fundacji

Katarzyna Śledziewska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest naukowcem zajmującym się problematyką handlu między-narodowego, regionalizacji i integracji gospodarczej. Jest współautorką książek z zakresu teorii integracji gospodarczej, ekonomii i opracowań na temat handlu międzynarodowego. Jest, między innymi, stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureatką nagrody Polityki „Zostańcie z Nami”. Pracowała w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Nottingham.

Rezultaty swoich badań prezentuje na konferencjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Kontakt: k.sledziewska@rozwiazacautyzm.pl

Agnieszka Pugacewicz

Doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi badania i doradza w zakresie jakości i efektywności wyższej edukacji oraz usług publicznych, a także gospodarki cyfrowej i praktycznej przedsiębiorczości akademickiej.

Hobbystycznie pisze o badmintonie, a także jest licencjonowaną sędzią tego sportu.

Z sektorem pozarządowym jest związana od 2001 r.

Kontakt: a.pugacewicz@rozwiazacautyzm.pl

Rada Fundacji

GABRIELA GROTKOWSKA
PRZEWODNICZĄCA RADY
AGNIESZKA JAJKIEWICZ-SOŁTYS
JAROSŁAW NICZYPORUK

Słowo od założycielek: Kasi i Marii

Obie jesteśmy matkami, każda z nas ma po troje dzieci, z których jedno ma autyzm. Pracowałyśmy na wyższych uczelniach, kiedy usłyszałyśmy diagnozę. Nasze życie nagle zmieniło się. Po latach poszukiwań odpowiednich metod terapii, mocno doświadczone zapragnęłyśmy zacząć działać również dla innych rodziców. Niezależnie nosiłyśmy się z zamiarem stworzenia miejsca, które pozwoli skupić podobne do nas osoby, po to aby wzmocnić działania na rzecz poznania autyzmu i pomocy dzieciom i ich rodzinom. Rozwiązaniem stała się fundacja.

Miałyśmy różne doświadczenia związane z prowadzeniem terapii naszych dzieci. Kasia zorganizowała pod okiem Dr Suchowierskiej terapię behawioralną, Maria wykorzystywała Son-Rise, czyli tzw. Metodę Opcji. Choć nasze dzieci robiły postępy, miałyśmy poczucie, że nie wykorzystujemy w pełni wszystkich możliwości oraz przeświadczenie, że czegoś nam brakuje w podejściu do naszego dziecka oraz w samym sposobie pracy.

Spotkałyśmy się przy okazji sprowadzania na grunt polski nowej metody RDI™ (Relationship Development Intervention™). Obie stosujemy obecnie z powodzeniem ten sposób pracy. Wiedząc, że jest to nowa i niepropagowana w Polsce metoda, stwierdziłyśmy, że warto przekazać nasze doświadczenie i wiedzę innym. Pamiętając nasze doświadczenie, chciałybyśmy dać możliwość większego wyboru metod terapii i szerszego do nich dostępu tak samo jak my wcześniej, zagubionym i poszukującym rodzicom. Postanowiłyśmy przekuć pomysł w działanie tak aby nabrał realnych kształtów w postaci naszej Fundacji której nadrzędnym celem jest wprowadzanie do Polski nowych metod terapii dzieci z autyzmem oraz wspieranie rozwoju ich w Polsce tak, aby… Rozwiązać Autyzm.

Scroll to Top